Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Žaslių Švento Jurgio bažnyčia

Žaslių Švento Jurgio bažnyčia

  • Adresas Bažnyčios g. 1, Žasliai, Kaišiadorių r. sav.
  • Telefonas +370 676 27 679

Manoma, kad bažnyčia Žasliuose pastatyta apie 1460 m. Spėjama, jog ji stovi ant piliakalnio, anksčiau vadinto Pajautos kapu. Klebonas Kazimieras Kibelis su parapijiečiais 1897–1902 m. pastatė dabartinę mūrinę bažnyčią. 1905 m. per Velykas šventoriuje kilo muštynės tarp parapijiečių – lenkų ir lietuvių, nesutarusių, kokia kalba turi būti laikomos pamaldos. 1915 m. mūšių metu bažnyčios sienose sviediniai pramušė dvi skyles, apgriovė bokštus, išdaužė visų langų stiklus.  Vakarinėje bažnyčios pusėje ir dabar galima įžiūrėti kulkų pėdsakus. 1944 m. kovo 25 d.  įvyko kunigo, būsimojo Kardinolo,  Vincento Sladkevičiaus  primicijos – čia jis aukojo savo pirmąsias šv. Mišias. 1926 m. Šv. Jurgio bažnyčioje vyko Kaišiadorių vyskupo Juozapo Kuktos ingresas, nes tuo metu Kaišiadorių katedros statybos darbai dar nebuvo baigti. Po šio įvykio praktiškai pradėjo funkcionuoti Kaišiadorių vyskupija.

Atnaujinta: 2020-07-02 14:59
Žaslių Švento Jurgio bažnyčia
Giedrė Streikauskaitė