Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Seminaras „2021 m. finansinė atskaitomybė. Auditoriaus rekomendacijos“

Seminaras „2021 m. finansinė atskaitomybė. Auditoriaus rekomendacijos“

  • Data2021-12-16
  • Laikas10:00
  • VietaNuotoliniu būdu internete.

Lektorius: Artūras Kapitanovas

Trukmė: 7 ak. val.

Data: 2021 m. gruodžio 16 d., seminaro pradžia 10.00 val.

APIE SEMINARĄ

Finansinė ir mokestinė apskaita yra kiekvieno juridinio asmens kasdienybė. Esminė šių dviejų apskaitos sistemų neatitikimo priežastis yra jų skirtinga paskirtis bei tikslai: finansinės atskaitomybės tikslas – įvertinti veiklos rezultatą, siekiant žinoti realią padėtį, o mokestinės apskaitos – apmokestinti veiklos rezultatą. Taigi, nors ir yra neatitikimų, jų ryšys yra itin glaudus ir sudėtingas, todėl labai svarbu neatsilikti nuo apskaitos tvarkymo taisyklių ir mokesčių pakeitimų. Taip pat VMI jau pradėjo taikyti Ankstyvojo perspėjimo sistemą nemokumo tikimybei nustatyti ir vertina įmonės teikiamus duomenis bei iš trečiųjų šalių gaunamą informaciją už praėjusius 48 mėnesius. Seminaro metu galėsite įsivertinti, ar tikrai privalomus duomenis institucijoms teikiate laiku ir teisingai, nes tai gali daryti įtaką ir vadovų atsakomybei.

Jei pasinaudojote valstybės paramos priemonėmis dėl ekstremaliosios padėties eliminavimo, atkreipkite dėmesį į gautos paramos panaudojimą ir parodymą finansinėse ataskaitose. Kokiais atvejais paramą gali tekti grąžinti? Rudens Seimo sesijoje planuojama patvirtinti naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymą, kuris pakeis beveik 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Jau dabar svarbu įsivertinti ir planuoti, kokius pokyčius privalėsime įgyvendinti. Seminaro metu bus išnagrinėti visi naujausi mokesčių ir apskaitos teisės aktų pakeitimai, darantys įtaką 2021 m. finansinei atskaitomybei, supažindinama su kitais aktualiais pakeitimais.

TEMOS:

1. Teisės aktai, darantys įtaką 2021 m. finansinės atskaitomybės sudarymui:

o Buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymų taikymas rengiant 2021 m. finansines ataskaitas;
o FAĮ (BAĮ) planuojami pokyčiai nuo 2022 m.;
o Verslo apskaitos standartų taikymas rengiant 2021 m. finansines ataskaitas;
o Konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo taikymo ypatumai rengiant 2021 m. finansinę atskaitomybę;
o Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai nuo 2021-11-10 ir 2022-07-08;
o Inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, dokumentacija ir parodymas apskaitoje;
o Įmonės padėties dėl COVID-19 atskleidimas aiškinamajame rašte;
o Valstybės pagalbos priemonės ir jų apmokestinimas (pelno mokesčiu ir PVM) bei įtaka mokėtiniems dividendams;
o Iš valstybės gautų finansinės paramos bei lengvatų apskaita ir parodymas finansinėse ataskaitose;
o Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas, naujos mokestinės vertės statiniams nuo 2021 m.;
o Labdaros ir paramos įstatymo nuostatų taikymas teikiant paramą ir numatomi pakeitimai nuo 2022-05-01;
o Taršos mokesčių tarifų pasikeitimai (lengvatų taikymas nuo 2021 m. ir dyzelinių automobilių apmokestinimo naujovės);
o Naujas mobiliųjų taršos šaltinių dokumentacijos reguliavimas. Kokią informaciją ir dokumentus turi turėti įmonės?

2. Aktualūs klausimai rengiant finansines ataskaitas:

o Mokesčių administravimo įstatymas. Deklaracijų tikslinimo laikotarpis. Mokesčių administratoriaus galimybės už įmones pateikti deklaracijas. Pakeitimai nuo 2022 m.;
o Institucijoms teikiamų duomenų tikslinimas ir klaidų taisymas;
o Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas;
o Sandoriai tarp įmonės ir akcininkų: ką svarbu žinoti?
o Tiesioginių mokesčių taikymas po Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimoiš Europos Sąjungos (BREXIT). Problemos, kylančios pereinamajam laikotarpiui pasibaigus.

3. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimai nuo 2021-07-15:

o Nemokumo tikimybė: kas tai? Sąvoka, rizikos vertinimas, išimtys;
o Vadovo pareigos ir atsakomybė, susijusi su nemokumo tikimybe ir jos vertinimu;
o VMI ankstyvojo perspėjimo sistema.

4. Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pasikeitimai:

o Mokestiniai patikrinimai. Naujausia praktika;
o Juridinio asmens likvidavimas Registro tvarkytojo iniciatyva: ar tai nebus galimybė turtą paversti bešeimininkiu?
o Atviri duomenys apie įmonių finansinę būklę.

5. Pelno mokestis:

o Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, taikomi 2021 m.;
o Pelno mokesčio tarifų ir lengvatų taikymo sąlygos, apmokestinimo tvarka;
o Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;
o Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
o Komandiruočių sąnaudos, kilnojamojo pobūdžio darbas;
o Skolos ir beviltiškos skolos;
o Neapmokestinamos pajamos;
o Apmokestinimas prie pajamų šaltinio (nekilnojamojo turto pirkimas iš užsienio piliečių);
o Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2021 m.;
o Dividendų apmokestinimas 2021 m.;
o Atidėtų pelno mokesčių pripažinimas, pasikeitimas, parodymas finansinėse ataskaitose;
o Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
o Kainodaros taisyklių pasikeitimai nuo 2021-01-01;
o Mokestinių nuostolių perkėlimas;
o Turto perkėlimo iš LR apmokestinimas pagal PMĮ pakeitimus:

1. perkelto turto apmokestinimas;
2. perkeltų akcijų apmokestinimas.
o Investicinio projekto nuostatų taikymas. Problematika.

6. Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
o GPM tarifų taikymas 2021 m.;
o GPM apmokestinimo bazė ir aktualūs tarifai;
o Neapmokestinamosios pajamos;
o Pajamos natūra. Tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniams poreikiams, ilgalaikio turto pirkimas
(butai, laivai ir pan.), įvairios dovanos;
o A ir B klasės pajamos bei pasiruošimas metinės GPM312 deklaracijos pildymui už 2021 m. Pakeitimai pildant GPM312 deklaraciją;
o Galimi darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2022 m. (MMA, NPD pasikeitimai, komandiruočių sąnaudos, VSD skaičiavimas);
o GPM įstatymo 17 straipsnio atnaujintas komentaras (dėl neapmokestinamųjų pajamų);
o PSD ir VSD.

7. Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
o PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais nuo 2021 m.;
o Išplėstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifų taikymas;
o PVM neapmokestinamos paslaugos;
o Mišraus PVM atskaita; PVM mechanizmo taikymas;
o Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM;
o PVM atskaita: dažniausiai nustatomos klaidos;
o PVM ir metinė PVM deklaracija;
o Elektroninė prekyba 2021 m.: prekių tiekimo ir apmokestinimo vietos pasikeitimai nuo 2021-07-01, vienolangelio OSS sistema;
o Naujausi VMI komentarai ir jų taikymas 2021 m.;
o Eksportuojamų ir importuojamų prekių vežimo apmokestinimas ir su vežimu susijusios paslaugos: naujausia praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo;
o PVM naujovės nuo 2021 m. ES reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų;
o Teisė susigrąžinti PVM nuo beviltiškų skolų;
o Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais;
o PVM įstatymo pakeitimai nuo 2021-01-01 ir nuo 2021-07-01.

Seminaras nemokamas.

Būtina registracija el. paštu kaisiadoriutvic@gmail.com arba tel. 8 672 48327. Registruojantis būtina nurodyti vardą, pavardę, atstovaujamos Kaišiadorių rajono įmonės pavadinimą ir elektroninio pašto adresą. Seminaras vyks nuotoliniu būdu ir į jį bus atsiųsta prisijungimo informacija.

Atnaujinta: 2021-10-05 13:58