Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Seminaras „Apskaitos reforma nuo 2022-05-01. Ar visus būtinus pakeitimus atlikome?“

Seminaras „Apskaitos reforma nuo 2022-05-01. Ar visus būtinus pakeitimus atlikome?“

  • Data2022-05-16
  • Laikas11:00
  • VietaKaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras, Gedimino g. 55, Kaišiadorys
Lektorius: Jurgita Navikienė
Trukmė: 5 ak. val.
Data: 2022 m. gegužės 16 d., seminaro pradžia 11 val.
2022-05-01 įsigalioja naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeičiantis daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Vadinasi, kai kam teks iš esmės pakeisti darbo principus ir prisitaikyti prie naujo reglamentavimo. Tuo labiau, kad Buhalterinės apskaitos įstatymas yra ne vienintelis pakeistas finansinę apskaitą reglamentuojantis teisės aktas.
Galima teigti, kad naujosios redakcijos įstatymas turės įtakos visų verslininkų, tiek fizinių, tiek ir juridinių asmenų, finansinei apskaitai bei metinių finansinių ataskaitų sudarymui. Maža to, naujai priimti reglamentai – įstatymai, LR Vyriausybės nutarimai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai palies ir kasdienes ūkines operacijas – nuo pirminių dokumentų išrašymo iki apskaitos registrų. Keičiasi ir įmonių vadovų atsakomybės ribos – kai kur jos liberalizuojamos, kai apskaitos nebebus draudžiama tvarkyti pačiam juridinio asmens vadovui. O kai kur teks labiau apibrėžti ir formalizuoti apskaitos etapus – nuo apskaitą tvarkančio asmens parinkimo iki atsakingų asmenų už tam tikras ūkines operacijas paskyrimo.
PROGRAMA:
Naujojo Finansinės apskaitos įstatymo taikymo išplėtimas (įtraukiami ir fiziniai asmenys), sąvokų keitimas.
Apskaitos politika, sąskaitų planas, vidaus apskaita.
Apskaitos dokumento, sampratos ir apibrėžties keitimas:
Grynųjų pinigų apskaitos dokumentai;
Specialiosios paskirties apskaitos dokumentai;
Apskaitos dokumentų informacija (rekvizitai);
Apskaitos dokumentų parengimo ir pateikimo formos ir terminų keitimas;
Klaidų taisymas ir dokumentų atkūrimas, saugojimas.
Ūkinių operacijų pagrindimas ir jų duomenų registravimas.
Privalomi ir laisvai pasirenkami apskaitos registrai:
Didžioji knyga;
Reikalavimai apskaitos registrų įrašams;
Registrų pasirašymas ir klaidų taisymas.
Inventorizacija: privaloma ir laisvai pasirenkama kaip kontrolės priemonė.
Finansinės apskaitos vidaus kontrolės sistema, būtini reikalavimai.
Apskaitą tvarkantys asmenys, jų funkcijos. Nurodymai vadovui, kaip parinkti buhalterį.
Nauji reikalavimai apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams.
Apskaitos organizavimas ir tvarkymas. Funkcijų ir atsakomybių atskyrimas tarp vadovo ir apskaitą tvarkančio asmens. Naujos vadovo su apskaita susijusios funkcijos ir atsakomybės.
Keičiami verslo apskaitos standartai ir pelno nesiekiantiems subjektams bei religinėms bendruomenėms.
Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai (buvo ĮFAĮ):
Vadovo pareigos;
Ataskaitų pasirašymo privalomumas;
JAR pateiktų finansinių ataskaitų kokybės stebėsena.
Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo pakeitimai.
Viešųjų įstaigų, Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų įstatymų pakeitimai.
Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Turto perkainojimas, ribojimas skirstyti paskirstytinąjį pelną.
Seminaras nemokamas. Seminaras vyks Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre, Gedimino g. 55, Kaišiadorys.
Būtina registracija tel. 8 672 48327, el.p. kaisiadoriutvic@gmail.com.
Atnaujinta: 2022-05-14 08:22