Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Namas Kaišiadoryse, kuriame gyveno Kardinolas Vincentas Sladkevičius

Namas Kaišiadoryse, kuriame gyveno Kardinolas Vincentas Sladkevičius

  • Adresas Kęstučio g. 31, Kaišiadorys

Vincentas Sladkevičius gimė 1920 m. rugpjūčio 20 d. Guronių kaime, Žaslių valsčiuje, mirė  2000 m. gegužės 28 d. Kaune, palaidotas Kauno arkikatedroje bazilikoje). 1927-1932 m. mokėsi Žaslių parapijos ir Kaišiadorių mokyklose. 1932-1939 m. – Kauno jėzuitų gimnazijoje, 1939-1944 m. – Kauno kunigų seminarijoje. 1944 m. kovo 25 d. įšventintas į kunigus. Vikaravo ir klebonavo įvairiose vietovėse: Kietaviškėse, Merkinėje, Aukštadvaryje, Kuktiškėse, Šešuoliuose. 1952 m. tapo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos prefektu ir dvasios tėvu. 1957 m. Birštone vyskupas Teofilius Matulionis konsekravo vyskupu. 1959 m. ištremtas į Nemunėlio Radviliškį (Biržų r.). 1975 m. perkeltas į Pabiržę. 1982 m. paskirtas Kaišiadorių vyskupijos administratoriumi. 1988 m. popiežiaus Jono Pauliaus II pakeltas kardinolu. 1988 m. buvo paskirtas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku; šias pareigas ėjo iki 1993 metų. 1988 m. pakeltas kardinolu, 1989 m. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu. 1996 m., laikydamasis bažnytinės teisės nuostatų, kardinolas atsistatydino iš Kauno arkivyskupo pareigų ir nuo to laiko iki mirties gyveno Kaune kaip emeritas. „…Tik stebuklas galėjo Guronių kaimo neturtingą berniuką sunkiais okupacijų laikais atvesti iki Lietuvos kardinolo sosto. Kardinolas Sladkevičius yra labai paprastas, kuklus, nusižeminęs, šventos dvasios kunigas“… (Kun. dr. Ignas Urbonas, „Draugas“)
„…Mano atsiminimai apie kardinolą Sladkevičių ribojasi tik Jėzuitų gimnazijos klasėmis, kuriose kartu mokėmės. Atmintyje regiu jo susikaupimą ir rimtį, kalbant kasdieninę maldą, jo atlaidų ir draugišką šypsnį, matant mūsų išdaigas, prisimenu jo nepaprastus gabumus moksluose: matematika, gamtos mokslai, istorija ir visos kalbos visada tik penketukai! Taip, ypatingai kalbos: jis pas jėzuitus išmoko daug kalbų. Mes, mokyklos draugai, jau tada aiškiai matėme, kad šiame nedidelio ūgio ir tipingo, kiek pablyškusio, lyg varguolio veido jaunuolyje atsispindi ypatingas Apvaizdos planas.“ (dr. Povilas Reklaitis, „Šaltinis“, 1988).

Atnaujinta: 2020-03-23 14:03
Namas Kaišiadoryse, kuriame gyveno Kardinolas Vincentas Sladkevičius
Viktorija Kanapinskaitė